Hi ha molts tipus d’adobs: d'orígen animal, químics, orgànics, i es poden disposar de forma líquida i sòlida.

Adobs d'orígen animal

Tots el fems provinents d'excrements animals requereixen un repòs abans de ser utilitzats a l'hort, ja que els gasos emesos en la fermentació poden cremar les plantes. La majoria de fems que es venen ensacats ja venen reposats.

És pràctic usar els que venen en format de pols o pellet ja que no solen tenir llavors, així evitarem que ens creixi més mala herba.

Dosis Recomanables:
Fems de Vaca: 1-5kg/m2
Fems de Cavall, mula o ase: 1-5kg/m2
Fems d'Ovella i cabra:   0’5-2kg/m2
Gallinassa:  0’05-0’3Kg/m2
Conill:  0’1-0’4Kg/m2

Humus de cuc

l'humus de cuc lombec és apte per a tot tipus de cultius, especialment per horticultura, jardineria i viverisme. En contacte directe amb les plantes afavoreix una bona implantació de les arrels, que es tradueix amb un creixement vigorós.

- Ric en extracte húmic i elements minerals
- Enriqueix els sòls gràcies a la formació de complexos argilo-húmics
- Ajuda a la reestructuració de sòls degradats
- Estimula i accelera la humificació de la matèria orgànica
- Augmenta l'activitat biològica dels sòls
- Els excessos en la seva utilització no perjudica el cultiu de plantes, ni tan sols en els brots més tendres

L'aplicació del producte es recomana en contacte directe amb les arrels o el més a prop possible d'aquestes.

Horticultura: Entre 100 - 150 gr./planta
Planters: 50% de terra i 50% d'humus de cuc
Trasplantaments: Entre 100 ÷ 300 gr./planta

Adobs sintètics

Molt pràctics i efectius, però els hem d'utilizar sempre sense sobrepassar la dosis recomenable per el fabricant.

Dosis Recomanables en horta:
Sòlids complexes:
NPK 15-15-15:
0,25-0,50Kg/m2 
Nitrofoska special 12-12-17+: 0,4-0,6Kg/m2 
Nitrofoska perfect  15-5-20 +: 0,7-1,2Kg/m2
Yara Complex 12-11-18+: 0,4-0,6Kg/m2 

Etiquetes