En aquest article us expliquem les principals problemàtiques de les tomaqueres.

Problemes habituals de les tomaqueres

Esquerdat del fruit.

Produeix esquerdes líneas o circulars en el fruit que poden produir fongs o bacteris. Són originades per : un reg irregular o temperatures molt altes i humitat ambiental molt baixa.
Hi ha varietats més sensibles que d’altres a aquest problem

Necrosi o Podridura apical externa

(Cul torrat del tomàquet, “Peseta” del tomàquet)

Consisteix en una cicatriu que va del color marró al negre a la punta del fruit. 
Causes:
- Excés o dèficit d’aigua, de manera que les arrels no s'han desenvolupat bé i no són capaces d'absorbir el calci. Solució: Regar moderadamente i força a les arrels a buscar l’aigua lluny del centre de la planta.
- Deficiència de calci. Solucions: Aplicació foliar o per reg de Calci complexat (Welgro Calcio), Nitrat de Calci Soluble (Yara Calcinit, Yara Tropicote)
- Excés de nitrogen amoniacal. De cara la següent campanya controlar millor aportació de nitrogen.

Maduració irregular

Taques en el fruit de color verd / groc
Causes:
- Nutrició potàssica insuficient.
- Baixa condició de llum
- Temperatures altes 
- Insuficiència de bor.
- Mosca blanca
- Geminivirus

Taca daurada (Goldspeck)

Petits punts daurats al la part superior del fruit. 
Causes: 
- Manca d’equilibri entre l’aportació de calci i potassa. 
- Excés de clorur.

Espatlla verda (Greenback)

L'espatlla del fruit és verd o groc.
Causes:
- Maduració interrompuda o anormal (no una maduració retardada). 
- La llum solar directa (sobretot en hivernacle), 
- Excés de salinitat 
- Deficiència de potassi.

Principals malalties fúngiques


Mildiu

(Phytophthora infestants) (Tizón tardío)
Aquest fong es pot generar en ambients humits i temperatures entre 10 i 25°C. El míldiu es pot identificar en la seva fase inicial per taques de verd clar a marró en les fulles de la planta que avança fins a assecar-la totalment. També es propaga fàcilment pel frec, per la qual cosa cal evitar manipular les plantes malaltes.

Prevenció:
- Afavorir la ventilació de les plantes, 
- Aplicació de purí de cua de cavall
- Aplicació de Coure. El coure forma una pel·lícula en les fulles del cultiu, i és absorbit pels fongs que ataquen les plantes, principalment en l'etapa de germinació de les espores. Això significa que la seva acció és preventiva i que no serà efectiva si la planta ja està malalta. No hem de sobrepassar la dosis indicada per el fabricant. Algunes de les formulacions de coure estan autoritzades en agricultura ecològica.

Aplicacions curatives professionals: Mancoceb, Clorotalonil, Captafol
Aplicacions curatives JED: Mandipropamid 25%, Fosetil-Al 80%

Oïdi

El oïdi, blanquilla o cenizo és una malaltia causat per un fong (Leveillula taurica o bé Oidium neolycopersici) fàcilment diagnosticable per un borrissol blanc o cendrós sobre fulles i tiges, en fases avançades també pot afectar a la tija i el fruit.

Prevenció:
- Aplicar sobre la planta Sofre (Autoritzat en Agricultura ecològica). És efectiu tant com a preventiu. És important aplicar-ho amb moderació a primera o ultima hora del dia perquè les altes temperatures (més de 28°) produeixen cremades en les plantes.
- Aplicar purí de Cua de cavall

Aplicacions curatives professionals: Trifloxistrobin, Tebuconazol, Trifloxistrobin, Miclobutanil, Penconazol, Metrafenona,
Aplicacions curatives JED: Tetraconazol 12,5 %, Ciflufenamid 10%, Difenoconazol 25%

"Negrilla"

Després d'una plaga de pugó, cotxinilla o mosca blanca, pot aparèixer el fong de la "Negrilla". Es mostra com una pols negra que cobreix la superfície de fulles, tiges i altres parts de la planta. No és perillós, però dificultarà la funció clorofíl·lica. L'inconvenient principal és sobretot estètic, ja que transmet la sensació de brutícia.

Un cop tractada la planta, la podem netejar amb aigua a pressió sempre vigilant de no malmetre la planta.

Aplicacions curatives professionals: Mancoceb
Aplicacions curatives JED: Oxiclorur de Coure amb Sabó Potàssic 

Principals plagues

Danys de la Tuta Absoluta en el fruit
Danys de la tuta absoluta en la fulla
Danys de la Tuta Absoluta en la tija
Danys de la tuta absoluta en la fulla
Danys de la Tuta Absoluta en les fulles

Tuta Absoluta

La Tuta absoluta és una plaga que ataca el tomàquet. Les larves poden alimentar-se de qualsevol part de la planta i en qualsevol etapa de desenvolupament de la mateixa, causant pèrdues quantioses, tant en rendiment com en producció.

Poden tenir fins a 10-12 generacions a l'any, són d'hàbits nocturns i solen amagar-se entre el fullatge durant el dia. Les femelles dipositen els ous en les zones aèries i en el revés de les fulles joves. Una vegada que eclosionen els ous, les larves construeixen galeries extenses a les fulles, barrenan les tiges, brots apicals i les fruites, tant verdes com madures, causant moltes vegades la mort de la planta.

Prevenció: 
-Col·locar trampes adhesives amb feromones per capturar la papallona
-Aplicarem un cop per setmana Bacillus Thuringiensis combinat amb oli de neem, a la tarda abans que es pongui el sol.
- Assegurar una bona distribució del producte a la planta, especialment en el revés de la fulla, ja que és on es realitzen les postes.
Aplicacions curatives professionals:  Spinosad, Clorantranilprol
Aplicacions curatives JED: Esfenvalerato,  Azadiractín
Larbes de la Tuta absoluta
Tuta absoluta en estat adult
Trampa adhesiva de captura


Aranya Roja

És un àcar que s’alimenta de la saba de les plantes i pot assecar-ne les fulles. Medeix 0,5 mm i només és visible quan ni ha grans quantitats i forma una tela en el revés de les fulles. Pot canviar de color, de verd a vermell.  Es multipliquen ràpidament, cada femella pon 5 ous per dia i poden arribar a viure 28 dies. Apareixen sobretot quan fa calor (12-30ºC) i hi ha baixa humitat.

A part de les tomaqueres pot afectar a Albergínia, carabassó, mongetes, patates, meló, cogombre, pebrot, síndria, tomàquet, marihuana, cítrics, maduixes, blat de moro i també a plantes ornamentals.

Prevenció:
– Sofre en pols o sofre mullable
– Oli de neem
– Oli de parafina o Sabó potàssic
– És recomanable arrencar les males herbes.
– Eliminar i destruir les plantes afectades.
– Evitar excés d’abonament (nitrogen).
– Augmentar la humitat en les fulles, l'aranya prefereixen els ambients secs.


Aplicacions curatives professionals: Beauveria Bassiana, Fenpiroximato, Ciflumetofen, Spiromesifen, Tau-Fluvalinato, Spirodiclofen, Milbemectina
Aplicacions curatives JED: Abamectina,  Azadiractin (Aceite de Neem),  Sofre en Pols o mullable, Tau-Fluvalinato.


Pugó

Són insectes que solen tenir entre 1 i 4 mm de longitudi i poden ser verds, grocs o negres. Es desenvolupen especialment amb l’augment de la temperatura i sequedat, a partir de la primavera i es reprodueixen amb molta facilitat. . 
Són responsables d’elaborar un líquid ensucrat enganxós en el que s'hi desenvolupa la negrilla i impedeix que la planta realitzi la funció clorofíl·lica amb normalitat.

Les formigues s'alimenten del sucre segregat pel pugó i són responsables de criar-los en els seus nius i transportar-los als brots verds de les plantes. 

Prevenció:
– Fertilitzar adequadament, sense accedir-nos.
– Regar les fulles per refrescar la planta, mai en hores centrals del dia.
– Controlar (eliminar)  les formigues. Ho podem fer amb Terra de Diatomeas o Piretrines, o amb insecticides com l'Ecogel o Baythion granulat que té la funció d'eliminar els nius de les formigues.
– Fer una bona neteja de males herbers
– Aplicació de purí d'ortiga al 15%. Protegirà i enfortirà la planta.
– Afavorir la proliferació d'insectes que es mengen als pugons, com les marietes. Podem plantar plantes de Tabac intercalades, que atreuen insectes beneficiosos.
– Plantar plantes culinàries o aromàtiques intercalades com Sàlvia, romaní, l’all, la melissa, menta o l’alfàbrega.

Aplicacions curatives professionals: Cipermetrin, Aceite de Colza, Acetamiprid, Alfa Cipermetrin, Azadiractin (Aceite de Neem), Deltametrin, Dimetoato, Esfenvalerato, Flonicamid, Imidacloprid, Lambda Cihalotrin, Maltodextrina, Metomilo, Oxamilo, Pimetrozina, Piretrinas , Sales Potásicas, Tau-Fluvalinato, Sulfoxaflor, Tiacloprid, Tiametoxam.

Aplicacions curatives JED: Cipermetrin, Aceite de Colza, Acetamiprid, Alfa Cipermetrin, Azadiractin (Aceite de Neem), Deltametrin, Esfenvalerato, Piretrinas , Sales Potásicas, Tau-Fluvalinato, Tierra de Diatomeas (alges microscòpiques que tenen un exoesquelet de silíci d'origen mineral)


Mosca blanca

La mosca blanca medeix entre 1 i 3mm. Apareix a 17 i 36ºC.  Succiona la saba de les plantes afeblint-les, provoca l’aparició de clorosis i propaga fongs i bacteris.

Igual que el pulgó, la mosca blanca produeix un líquid ensucrat que impregna la planta afectada donant lloc a un fong conegut com negrilla que fa que la planta es taqui de color negre i impedeix que la planta realitzi la funció clorofíl·lica amb normalitat

Deixen els seus ous al revés de les fulles, solen tenir un to entre groguenc verdós.
Deixen una la pols blanca al revés de la fulla, arribant fins i tot a formar fils.

Prevenció:
– Evitar l’excés de nitrogen.
– Col·locar materials reflectos com els CD’s, paper de plata, etc. 
– Pulveritzar Sabó potassic i oli de neem un cop cada 15 dies per eliminar les nimfes.
– Planta Calèndula i l'Alfàbrega per repel·lir la mosca blanca.
– Per combatre els adults de forma ecològica ho podem fer amb trampes cromàtiques de color groc

Aplicacions curatives professionals: Abamectina, Aceite de Colza, Aceite de Parafina,     Acetamiprid , Alfa Cipermetrin, Azadiractin (Aceite de Neem), Betaciflutrin, Cipermetrin, Deltametrin, Fenazaquin, Fenpiroximato, Imidacloprid, Lambda Cihalotrin, Metomilo, Oxamilo,     Pimetrozina, Sales Potásicas (Jabón Potásico), Spiromesifen, Spirotetramat, Tiacloprid, Tiametoxam,  Zeta-Cipermetrin.

Aplicacions curatives JED: Abamectina, Cipermetrin, Aceite de Colza, Acetamiprid, Alfa Cipermetrin, Azadiractin (Aceite de Neem), Deltametrin, Esfenvalerato, Piretrinas , Sales Potásicas, Tau-Fluvalinato, Tierra de Diatomeas (alges microscòpiques que tenen un exoesquelet de silíci d'origen mineral)

Trips

Són insectes d'entre 1 i 2mm amb una coloració que varia del marró fosc al groc clar. Salten, volen i es desplacen amb gran agilitat d'un lloc a un altre. Generalment posen els ous a les flors on neixen les primeres larves que s'alimenten picant els teixits, per extreure els sucs cel·lulars. El trips causa també danys indirectes ja que transmet el virus del bronzejat del tomàquet. Posteriorment, les plantes deixen de créixer, perden la seva coloració natural i es deformen.
La magnitud del dany pot variar entre pèrdua de rendiment fins destrucció total del cultiu

Prevenció:
– Col·locar trampes cromàtiques de color blau.
– Regar les fulles per refrescar la planta, mai en hores centrals del dia.

Aplicacions curatives professionals: Lufenuron

Aplicacions curatives JED: Piretrinas, Jabón Potásico