Seramis està compost per grans d'argila 100% natural que absorbeixen l'aigua i els elements nutritius i els restitueixen a la planta, de manera progressiva i natural. La gran capil·laritat dels grans d'argila permet una distribució ràpida i regular de la humitat i l'aire, afavorint que les arrels rebin en tot moment l'oxigen necessari, reduint la freqüència de regs a un de cada tres.

Característiques principals:
Altes propietats de retenció de l'aigua.
Facilita que les plantes absorbeixin l'aigua que necessiten.
Estructura estable, no es comprimeix.
Oxigenació òptima de les arrels.
Creixement fort, aspecte sa i esplèndid.
Ideal per qualsevol planta d'interior, exterior, hortícola...
Excel·lent opció per orquídies, bonsais i cactus.

Com s'utilitza?
Necessitarem un test impermeable, o en un test foradat contingut en un test impermeable.
Podem omplir el test només de Seramís o mesclat amb un altre substrat. En orquídies mesclat amb escorça.
S'aconsella utilitzar el medidor d'humitat de Seramis per tenir un control més acurat de les necessitats de reg.
Regarem amb aigua barrejada amb adob líquid.

Podem fer servir només el Seramis sol, sense cap altre substrat?
No ens ha de fer por usar només el Seramis, veurem com la planta queda ben arrelada i ferma.
L'avantage de fer servir només Seramis és que les arrels estaran ben airejades.

Quant de temps es pot utilitzar el SERAMIS, s'ha de renovar?
Els grànuls de planta Seramis són estructuralment estables, no envelleix ni es compacten i per tant, no han de ser reemplaçats com la terra. Només s'ha de repostar la planta si és massa gran per al test o si l'aigua de reg penetra lentament. Aquest és un senyal que la planta està molt arrelada i necessita més espai. En aquest cas col·locarem la planta en un test més gran i l'acabem d'omplir de Seramis.

El medidor d'humitat és molt senzill d'utilitzar.
Indicador blau: hi ha prou humitat emmagatzemada.
Indicador vermell: s'ha de regar la planta.

Podeu consultar més informació del producte a la següent web: www.seramis.de

Visió global del producte

Capacitat d'absorció de Seramis