T'ofermim productes per l'agricultura, 
la ramaderia i agroaliments. 


Animals de granja

Aliments, accessoris per animals de granja i altres productes com palla, alfals, fenc, viruta i productes per a la higiene.
Productes per aviram, ovelles i cabres, cavalls, conills, porcs, vaques i vedells...


Mascotes

Pinso i accessoris per a gos, gat, ocells i rossegadors. També productes per la higiene i la sanitat animal.


Cereals al major

Per alimentació animal, com Blat, Ordi, Civada, Soja, Moresc, Sorgo...


Agroaliments

Aliments de proximitat i ecològics com: fruita, verdura, llegums, oli, calçots del vallès, cargols del vallès, làctics, vi a granel, pastes, dolços, mels, farines...


Reg professional

Mànegues i accessoris de reg professional per l'hort i el jardí. 


Hort

Planter hortícola, arbres fruiters, aromàtiques, autocultiu de bolets, llavors, eines, terra, substractes, fems, adobs ecològics i  fertilitzants sintètics.


Llavors d'extensius

Llavors de ferratges, Blat, Ordi, Civada...


Fitosanitaris

Insecticides, funguicides, herbicides i feromones. Tant convencionals com ecològics.


Plaguicides

Per animals rastrers, rossegadors, voladors, ocells, senglars...


Pellet, foc i butà

Comptem amb el pellet Enerbio,  butà i propà de Repsol i accessoris per la llar de foc.