Adobs per l'hort

Hi ha molts tipus d’adobs: d'orígen animal, químics, orgànics, i es poden disposar de forma líquida i sòlida. Adobs d'orígen animal Tots el fems provinents d'excrements animals requereixen un repòs abans de ser utilitzats a l'hort, ja que els gasos...