Adobs per l'hort

Hi ha molts tipus d’adobs: d'orígen animal, químics, orgànics, i es poden disposar de forma líquida i sòlida.

Adobs d'orígen animal

Tots el fems provinents d'excrements animals requereixen un repòs abans de ser utilitzats a l'hort, ja que els...

Posted on May 4, 2019

Cultiu de bolets

Cultivar bolets ara és a l'abast de tothom.

Avui en dia podem cultivar bolets Sapròfits com el xiitake, la gírgola, xampinyons, pollancrons i gírgola de card que són bolets que poden crèixer sobre substrats artificials o troncs.

Posted on Jul 26, 2017

SERAMIS cuida les teves plantes.

Seramis està compost per grans d'argila 100% natural que absorbeixen l'aigua i els elements nutritius i els restitueixen a la planta, de manera progressiva i natural. La gran capil·laritat dels grans d'argila permet una distribució ràpida i regular...

Posted on Jul 26, 2017

Tractament de fruiters

En aquest article parlem dels formats de venda dels arbres, com preparar la terra, la poda, la fertilització, l'encoixinat, tractaments preventius, el cuallat de la flor, el reg, la polinització, l'aclarida de fruits, i la protecció dels fruits.

Posted on Jul 26, 2017

Plantar i cuidar tomaqueres

En aquest article us expliquem com plantar tomaqueres des de fer el planter amb les llavors, preparar la terra, plantar-les a la terra i cuidar-les.

La tomaquera és una planta que requereix un clima assolellat i càlid (15º i 24º). No li va bé ni el...

Posted on Jul 26, 2017

Principals Malelties i Plagues de les Tomaqueres

En aquest article us expliquem les principals problemàtiques de les tomaqueres.

Posted on Jul 26, 2017